Kategori : Faham Najd

Faham Najd adalah pemahaman ajaran Islam berdasarkan interpretasi kaum Salafi Wahabi yang sangat khas.